Norwegian English German

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Flakstad kan forlate ROBEK-lista

I sist fredags arbeidsmøte med kommunestyret, orienterte ordfører om regnskapsresultatet 2017, før revisjonen har behandlet det. Dette har fått rådmann Erling Sandnes til å sende ut etterfølgende pressemelding.

Les mer …