Norwegian English German

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Tilskudd til kjøp av fiskefartøy

Bjørn-Erlend Angelsen, Ramberg, er innvilget 50.000 kroner i tilskudd fra næringsfondet i Flakstad til kjøp av fiskefartøyet Kvaløyskjær fra Flatanger.

Les mer …