Norwegian English German
A- A A+

Krever betaling for parkering på Auster Nesland

Plakaten er satt opp på den gamle skolebygningen, og angir ikke spesifisert område avgiften gjelder for eller hvem som krever den inn. Dermed må det tolkes som om dette også gjelder den kommunale snuplassen på stedet og at det er hovedgården som forlanger avgiften.

Disse bilene står parkert på kommunal grunn, og her kan det ikke kreves avgift.

Teknisk sjef Andreas Henriksen i Flakstad kommune sier kommunen eier den delen som er utfylt til snuplass, og at private ikke kan kreve avgift der. På privat grunn kan grunneier gjøre som vedkommende vil dersom det parkeres der.

Det er en kjensgjerning at sommertrafikken er blitt i største laget for endepunktet av Neslandveien, og det er ikke noe å si på at dette er et irritasjonsmoment for de som driver overnatting eller har fritidshus i området. Stedet er også utgangspunkt for fotturer langs stien til Nusfjord, og dette er biler som blir stående store deler av dagen og natta.

– Vi vil ta dette opp med vedkommende, og se om det på sikt kan finnes en fornuftig løsning både for næringsliv, reiseliv og de som har fritidsbolig der ute, skriver Henriksen i en e-post til oss.

Utskrift E-post