Norwegian English German
A- A A+
Posisjonen

Beholdt begge legestillingene – foreløpig

Mandag hadde ordfører Hans Fredrik Sørdal fått overlevert en liste med over 100 underskrifter som gikk imot reduksjon i legestillingen. Etter at kommunestyret fant å kunne få lengre avdragsfrihet på lån, ble kuttet redusert til 20 % som igjen tilsvarer en innsparing på 172.000 kroner.

Senterpartiet, som alene er opposisjon i kommunestyret, ville ikke være med på å kutte legestillinger. De foreslo å heller kutte 20% i ordførerstillingen, men dette forslaget falt med 6 mot Senterpartiets 5 stemmer.

Arbeiderpartiet, Flakstad Distriktsliste og Miljøpartiet de Grønne framsatte, etter å hatt gruppemøte, et forslag om å ta kontakt med nabokommunene for å tilby legesamarbeid. Resultatet av dette legges fram under budsjettrevisjonen i april neste år.

– Har vi klart å få til en samarbeidsavtale som gjør at vi sparer de 172.000 så er saken ute av verden. Hvis ikke må vi nok kutte, mente varaordfører Einar Benjaminsen (FDL).
Forslaget ble vedtatt mot stemmene fra Senterpartiet, og dermed beholdes dagens ordning med to legestillinger inntil da.

Moskenes kommunestyre hadde også sitt budsjettmøte i dag, og er inne på samme tankegangen der det ble vedtatt å invitere Flakstad til samarbeid om legestilling fordi Moskenes sliter med fast bemanning ved legekontoret.

Utskrift E-post