Norwegian English German
A- A A+

Vil kjøre stein fra Flakstad til Moskenes

Vestvågøyentreprenør Thore Magnussen & sønn AS har søkt Flakstad kommune om tillatelse til å ta ut 9000 m3 fjellmasser ved Kåkern bru.

Det trengs fjellmasser til plastring og fylling i et anlegg i Moskenes havn, og Moskenes kommune har ikke tilgjengelige arealer avsatt til masseuttak. Entreprenøren opplyser at de har egnet masseuttak i Kabelvåg, men at det vil medføre store transportkostnader å frakte masser derfra til Moskenes. Masseuttak i Kåkern vil redusere transport langs veien og kostnadene vesentlig.

Thore Magnussen & sønn AS opplyser i søknaden at det skal monteres sikringsgjerde rundt uttaket for å hindre uvedkommende til området samt at det ikke oppstår fare for folk og husdyr.

Flakstad kommune eier området, og Magnussen tilbyr seg å betale for uttatte masser. Området skal også planeres ved ferdigstillelse slik at overflatevann renner av.

Utskrift E-post