Norwegian English German
A- A A+

Snart klart for utbedring av Fredvang fiskerihavn

Kystverket har gitt endelig tilsagn om tilskudd på 3.275.000 kroner til utbedring av Fredvang fiskerihavn.

Beløpet utgjør 50% av prosjektkostnadene og er inntatt i statsbudsjettet for 2018. Den andre halvparten må finansieres av Flakstad kommune som egenandel.

Utdyping med undervannssprenging og mudring er beregnet til 3,8 mill. kroner. I tillegg skal det bygges fast kai beregnet til 2,75 mill. kroner.

I henhold til Kystverkets forslag til fremdriftsplan kan oppstart mudring allerede være i gang fra 1. april i år, og at arbeidene kan være sluttført innen utgangen av året. Parallelt vil også arbeidene med kai og utbedring av vei på molo foregå.

Så da er det bare å håpe at Flakstad kommune får alle nødvendige tillatelser på plass slik at oppstart ikke forsinkes.

Utskrift E-post