Norwegian English German
A- A A+

Kommunal garanti

Flakstad kommune har garantert for lån på 1 mill. kroner til Ramberg og Flakstad Vannverk SA til

delfinansiering av utskifting av 1.500 meter vannledning på Ramberg. Investeringen er kalkulert til 2.2 mill.

Utskrift E-post