Norwegian English German
A- A A+

Her er en oversikt over kommende arrangementer i Flakstad.
Husk sted, dato og klokkeslett. Hvis billett oppgi pris!

Klikk her for å registrere ditt arrangement

Årsmøte i Ramberg og Flakstad Vannverk SA

Ramberg skole

Til behandling foreligger:
1. Årsberetning
2. Godkjenning av regnskapet for 2017
3. Valg

Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende senest 22. mai. Dersom du ikke kan møte, sørg for at nabo/kollega får med fullmakt fra deg.