Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Minerydding på Skjelfjorden

Torsdag kveld var minesveiperen KNM Otra i full gang ytterst i Skjelfjorden for å sjekke om det fremdeles ligger udetonerte miner på havbunnen etter krigen.

Den engelske marinen la ut minebelte mellom Neslandsodden og Kunna da engelske krigsskip lå på Skjelfjorden våren 1940 til reparasjon.

Nå er NATO-skip i full gang med å rydde miner langs norskekysten. Nord for Bodø regner en med at ca 7000 miner fremdeles ligger igjen. Blir det oppdaget miner vil disse bli detonert. Om det så langt i går ble funnet noen miner på Skjelfjorden vites ikke.KNM «Otra» ble satt inn i tjeneste i 1996 og er per i dag en del av 1. Minerydderskvadron, stasjonert ved Haakonsvern Orlogsstasjon utenfor Bergen. Primæroppgaven hennes er å rydde sjøminer ved hjelp av sonar og sofistikert sveipeutstyr. Skipet kan både sveipe forankrede kontaktminer og miner som er satt til å gå av på akustikk (støy fra fartøy) og magnetisme (magnetfeltet et fartøy representerer), samtidig som glassfiberskroget minimerer risikoen for at skipet setter av magnetisk miner.