Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Grunneier ønsker å rive allmenningskaia i Skjelfjord

Kaia ble oppført på 1950-tallet av Flakstad kommune med tilskudd fra Statens Havnevesen. Den er nå i såpass dårlig stand at vanlig bruk vil være uaktuelt.

Etter anmodning fra grunneier Ole Iver Olsen foretok Kystverket befaring i oktober i fjor, og konkluderte med at kaia ikke ville tåle den belastningen den var beregnet for.

Olsen ønsker å rive kaia og fjerne bygningsrestene fra sin eiendom, og har søkt Flakstad kommune om rivingstillatelse. Han presiserer at dersom kommunen ikke samtykker i at han kan rive kaia, forventes det at kommunen klargjør ovenfor han hvilke tiltak kommunen har til hensikt å iverksette for å sikre kaia.

Kaia har hatt ubetydelig bruk gjennom lang tid, og kommunen har på slutten av fjoråret markert den stengt for ferdsel ved å sette to kantsteiner i enden av fyllinga der kaia begynner. Flytekaia som ligger på nordsiden er privat.