Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Svak økning i folketallet første kvartal

Folketallet i Flakstad økte med 4 personer til 1.305 ved utgangen av april 2018.

I perioden er det født 3 barn og 4 personer er døde. 15 personer er tilflyttet kommunen hvorav 4 fra utlandet, mens 10 er fraflyttet kommunen. Det gir dermed en nettoøkning på 4 personer.