Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Ramberg godkjent som "typisk turiststed"

Dermed vil Bunnpris på Ramberg kunne ha butikken åpen også på søndager i turistsesongen 1. juni til 31. august.

Søknaden som kommunen sendte i fjor ble avslått av Fylkesmannen med begrunnelse i "at Ramberg som ligger ved E 10 ikke anses som noe knutepunkt, men stedet har stor gjennomgangstrafikk, særlig i sommermånedene. Slikt sett skiller Ramberg seg ikke mye fra andre steder langs E 10."

I april i år ble det sendt en ny søknad fra Flakstad kommune. I søknaden ble det poengtert at Flakstad har kun en dagligvarebutikk, og at denne tredobler omsetningen om sommeren nettopp på grunn av turistenes behov for innkjøp. Når E 10 markedsføres som nasjonal turistvei bør et sommertilbud om dagligvarer på søndager være til stede.

Nå har Fylkesmannen snudd i saken og innvilget Ramberg status som "typisk turiststed". 

– Fylkesmannen har etter en nærmere vurdering kommet fram til at det skal lempes noe på kravene til godkjenning i områder med særlig stort antall turister, og selv om en betydelig andel av disse er på gjennomreise. Slikt sett peker Lofoten, og særlig steder langs E10 seg ut som aktuelle områder. Det er også en kjensgjerning at turistene i større grad enn tidligere forventer at de stedene de besøker kan tilby ulike fasiliteter, herunder mulighet for å handle matvarer også på søn- og helligdager. Samtidig er det flere utsalgssteder som ønsker å ivareta de reisendes behov utenom de ordinære åpningstidene. Ramberg som ligger ved E 10 anses ikke som noe trafikknutepunkt, men stedet har stor gjennomgangstrafikk, særlig i sommermånedene. Det vil derfor være positivt for Ramberg og ikke minst for de reisende, at stedet også på søn- og helligdager i denne perioden kan tilby åpne butikker. Som nevnt i bestemmelsen, er det et krav at salget i den aktuelle perioden hovedsakelig skjer til turister, og en betydelig del av den økte omsetningen ved Ramberg Dagligvare AS i juli måned, antas å komme fra turistene/reisende som er innom her. Det bestemmes at Ramberg skal regnes som typisk turiststed i tidsrommet fra 1. juni til og med 31. august, heter det i vedtaket fra Fylkesmannen.

Bunnpris har allerede bestemt at søndag 17. juni blir første dag med søndagsåpen butikk i sommer.