Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Godtgjørelse til strandrydding i Kvalvika og Vestervika

Clean Up Lofoten fikk motivasjonsmidler til utdeling fra Miljødirektoratet

Målet med disse midlene er å motivere en forening/lag/skoleklasse med ungdom/voksne til å rydde Vestervika og Kvalvika i Flakstad kommune.

Siden det er store strender og et stykke å gå, så får man kr 25 000,- per strand per gang da man bør være en god gjeng (15-20 stk). Det er ønskelig å rydde både nå i vår og i høst, fortrinnsvis av de samme aktørene på samme strand. Siden disse stedene er så godt besøkt av turister, og at vi ved disse midlene kan være med å forebygge at marint avfall blir samlet og lagt i hauger, uten at avfallet blir pakket og fraktet ut.

Rydding nå i vår bør gjøres så fort det er snøfritt over fjellet. Lag/foreninger/skoleklasser som er interessert bes ta kontakt med Monica Kleffelgård Hartviksen på Lofoten Avfallsselskap IKS så fort som mulig og senest 9. mai med forslag om hvilke ryddedatoer de kan. Ved flere interessert vil 2 aktører bli valgt ut.

Motivasjonsmidler til skoleklasser
For deltagelse i ryddeaksjoner generelt, har vi også mottatt motivasjonsmidler for skoleklasser. Skoleklasser som ønsker å delta med rydding i 2018 bes ta kontakt og melde seg på. Per ryddeaksjon er det i utgangspunktet avsatt kr 3000,- og vi har motivasjonsmidler til 30 aksjoner. Får vi flere henvendelser enn det, så må se på kriteriene for fordelingen. Følg med på nettsiden vår www.cleanuplofoten.no