Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Napp havn 2017

Flakstad Senterparti støtter ikke de framlagte reguleringsplaner

Tirsdag 10. april skulle formannskapet i Flakstad behandlet nye reguleringsplaner for Fredvang, Ramberg og Napp. Behandlingen ble utsatt ei uke til 17. april fordi dokumentene var kommet seint ut, og noen vesentlige dokumenter manglet. I dag møtes altså formannskapet på nytt for å behandle planene.

Flakstad Sp støtter ikke framlagte reguleringsplaner og legger fram følgende forsalg til vedtak i FS-møtet 17.04.2018:

1. Kommunenes planutvalg tar tilbake styringen av arbeidet med reguleringsplaner for Fredvang, Ramberg og Napp.

2. Prosjektet Framtidens Fiskevær avsluttes. Engasjementet med 70° Nord opphører.

3. Flakstad kommune med teknisk enhet, som kommunens fagmyndighet på Plan og bygningsloven, gis ansvar med å sluttføre arbeidet med reguleringsplaner for Fredvang, Ramberg og Napp.

4. Innbyggerne og næringslivet i kommunen involveres, behov og forventninger kartlegges bedre før nytt planforslag legges ut til ny høring.

5. Frist for sluttføring fastsettes i neste formannskapsmøte.