Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Hvitt pulver og Fremtidens fiskevær

Leserinnleg ved Lisbeth Lennertsen
Kommentarer til "Konvolutt med narkotika til rådhuset" 20. februar 2018 og åpent møte om Fremtidens fiskevær 2. mars på U.L. Lysbøen.

Jfr. Konvolutt med narkotika til rådhuset - Kommunens hjemmeside 21.02.18./Flakstadnytt
Jfr. Flere ansatte er tydelig berørt, sier ordføreren  -  Jfr. Kommunens hjemmeside 26.02.18/Flakstadnytt
Åpent møte om Fremtidens fiskevær 2. mars på U.L Lysbøen

Tirsdag formiddag 20. Februar - mottok Flakstad Kommune en forseglet pose med innhold i form av pulver. Ved 12 tiden samme dag, ble mer enn en navngitte person bosatt i Flakstad kommune oppringt av politiet i Vest-Lofoten, med spørsmål om de hadde kjennskap til konvolutt og pulver adressert til kommunen. Konvolutt med hvitt pulver: HVORFOR ble disse personene navngitt og mistenkeliggjort ? Og det FØR det var avklart hva som var i pakken?
Det er meget betenkelig og svært injurierende å bli regnet som potensielle kriminell. Både de mistenkte og deres familier er fortsatt betydelig berørt av denne hendelsen. Men kanskje kommunens ledelse syntes dette var en ”fin” måte å prøve å bli kvitt de av lokalbefolkningen som har størst engasjement i dagens lokalpolititikk??

Saken ”HVITT PULVER” ble etter kort tid oppklart. Innholdet i brevet ble identifisert som NARKOTIKA og mottakeren hadde tilstått. De som på et tidlig tidspunkt ble mistenkt, hadde kanskje håpet på en offentlig beklagelse fra ledelsen i Flakstad Kommune. Men istedenfor holder kommunen kortene ”tett til brystet”, slik at personen som har tilstått - skjermes. Det er imidlertid kommet ut hardnakkede rykter om at det er en av kommunens egne ansatte som leier bopel i Flakstad, som har distribuert NARKOTIKA i arbeidsgivers navn. Det er vel kanskje ikke så mange i kommunen som ikke har egen postboks eller egen postadresse , men som har tilgjengelighet til kommunens postsystem?

Fremtidens fiskevær
Vil også i denne sammenheng få kommentere folkemøte med Fremtidens Fiskevær den 2 mars på ”Lysbøen”. FFs stadige påstand om god samhandling og avklaring med grunneierne og næringslivet i Flakstad, har og er en stadig tilbakevendende påstand. Og som alle som har ”fulgt med i timen” vet - IKKE er sant. At folk blir sinte og tordner, må kunne tåles når FF lukker ørene for befolkningens meninger. Alle underskrifter og innsigelser som er er sendt til kommunen, sier vel mer enn ord?

At folk ikke er enige i FFs påstander, det kunne ikke den folkevalgte representanten fra Miljøpartiet akseptere. Her benyttet hun muligheten til å refse innbyggerne som føler seg krenket over de overgrep som disse sakene faktisk gjelder!. I hennes øyne blir de nærmest ansett som uskolerte og kriminelle og burde til og med vært straffet etter strafferettslovens paragrafer. Om ikke dette var nok - fikk disse også skylden for at Flakstad kommune måtte installere kodelås på dørene i Rådhuset. Ordfører tok her ansvar og har offentlig avsannet påstandene hennes.
Men, hva nytter det med kodelås på dørene, når ”forbrytelsene” kanskje skjer på innsiden av dørene?

Folk ser på disse sakene som svært alvorlig. Dersom det ikke er sannhet i ryktene som omhandler ansatt i Flakstad kommune og den aktuelle NARKOTIKAEN, bes ledelsen i kommunen ta ansvar og snarest gi en offentlig redegjørelse til kommunens beboere.

Ikke minst viktig for den som kanskje uberettiget blir mistenkt. Man forventer en snarlig og ærlig redegjørelse av saken!

Dette innlegget er sendt til Flakstad kommune v/rådmann, ordfører med flere, samt samtlige kommunestyrerepresentanter.