Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Senterpartiet krever at Vassdalen boligfelt på Ramberg blir åpnet

Reguleringsplan for Vassdalen boligfelt ble vedtatt av kommunestyret i 2012. Nå krever kommunestyregruppa i Flakstad Senterparti at feltet blir tatt i bruk.

I en rekke fora de senere år (senest under informasjonsmøte i forbindelse med mulighetsstudiet Fremtidens fiskevær på Lysbøen i november 2017) er det fra administrasjonen blitt hevdet at man ikke kan ta i bruk boligfeltet, da Statens Vegvesen har satt frem krav om at det først må bygges gang- og sykkelvei fra boligfeltet til sentrum. Flakstad Senterparti har i høst gjentatte ganger bedt rådmann om dokumentasjon i skriftlig form på dette kravet fra Statens Vegvesen om gang- og sykkelvei. Rådmannen har ikke sendt oss noen dokumentasjon som viser dette kravet. På forespørsel fra SP har heller ikke Statens Vegvesen funnet dokumenter i deres arkiv som viser dette kravet. Senterpartiet ber derfor administrasjonen dokumentere hvor denne påstanden er hentet fra. Det ble for et par år siden åpnet et privat byggefelt (Jusnes) i samme område, uten at det er bygget gang- og sykkelvei.

Flakstad Senterparti har allerede startet arbeidet opp mot sentrale myndigheter for å få gang- og sykkelveien realisert. Innbyggerne har ventet i snart 20 år på denne nødvendige trafikale tilretteleggingen i området.

Ett av argumentene for å gjennomføre mulighetsstudiet Fremtidens Fiskevær, har fra administrativt hold vært at Ramberg mangler boligtomter. Som resultat av mulighetsstudiet ble det derfor i forslag til reguleringsplan tegnet inn en rekke firkanter i hagene til innbyggerne, uten at dette var avklart med innbyggerne i forkant. Firkantene ble opplyst å være boliger, da prosjektet foreslo å fortette sentrum som et virkemiddel til økt boligbygging. Forslaget har mottatt mye kritikk og vi anser det ikke som en løsning for å avhjelpe tomtemangelen.

Flakstad Senterparti krever at området til og med Vassdalen boligfelt åpnes. Å ta i bruk Vassdalen boligfelt vil etter vår oppfatning avhjelpe på tomtemangelen på Ramberg.

Samtidig vil vi fortsette arbeidet med å få realisert gang- og sykkelvei.