Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Flere ansatte er tydelig berørt, sier ordføreren om narkotikabrevet

Nå har rådmann Erling Sandnes og ordfører Hans Fredrik Sørdal skrevet en offisiell uttalelse fra Flakstad kommune som vi gjengir i sin helhet.

Uønsket hendelse

Tirsdag 20/2 mottok Flakstad kommune et brev, brevet ble åpnet og innholdet viste seg å være et ukjent pulver. Det ble da slått alarm til politiet, og de som hadde vært i kontakt med stoffet ble isolert og undersøkt av lege. Politiet sikret tekniske og taktiske spor før de returnerte. I samråd med politiet holdt vi dette internt så lenge det var mulig for at politiet skulle få jobbe uforstyrret. Det ble gjennomført samtaler med de direkte involverte og de resterende på rådhuset ble orientert. Saken blir fulgt opp i samarbeide med VestLofotenHMS for å ivareta de ansatte i dette.

Flere ansatte er tydelig berørt av denne episoden, vi ber om at publikum tar hensyn til dette.

Saken er til etterforskning hos politiet. Med det vi har fått kjennskap til fra de, er det ikke snakk om trusler mot kommunen. Brevet inneholdt en pose med et narkotisk stoff, og etterforskes videre ut fra dette. Det er, slik vi får det opplyst fra politiet, ikke skjellig grunn til å anta at hverken ansatte eller innbyggere i Flakstad har utøvd noe ulovlig. Politiet etterforsker saken, og vår handtering videre vil bli gjort i nært samarbeide med dem.

Flakstad kommune oppdaterer sine rutiner slik at lignende hendelser kan ivaretas enda bedre ved en eventuell senere anledning.

Erling Sandnes, Rådmann

Hans Fredrik Sørdal, Ordfører

Les også: Konvolutt med narkotika til rådhuset...