Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Kulturarv Lofoten AS får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til gavlvegger ved væreiergården i Sund

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. februar 2018 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet, i følge en pressemelding fra Stiftelsen.

Kulturarv Lofoten AS ble etablert i oktober 2015 med formål å totalrenovere Langaasgården, en meget forfallen væreiergård i Sund. Arbeidet med å sette huset i stand foregår i all hovedsak gjennom frivillig dugnadsinnsats.

Istandsetting av Langaasgården i Sund er et prosjekt som favner både bygningsvern, kulturvern, restaurering, kurs i gamle byggeteknikker og formidling av viktige verdier og historie i Lofoten. Kulturarv Lofoten AS søker å gjennomføre hele restaureringsprosessen på en mest mulig skånsom måte, og vil bevare de historiske kvalitetene bygget en gang signaliserte. Nå er det et ønske om å sluttføre arbeidet med gavlveggene.

Forrige sommer ble taket renovert på dugnad. Flere tusen skiferstein ble plukket ned, en del trobord ble skiftet ut og solid takpapp ble lagt på. Skifersteinen oppbevares nå i påvente av at de skal på plass igjen. Kulturarv Lofoten AS opplever at interessen for å bidra i restaureringsprosjektet er økende, blant annet fordi utbedringene nå blir synlige også på utsiden. Fram til nå har det først og fremst vært drevet med innvendig ryddearbeid.

Lørdag 24. februar kl. 10:00 er det klart for ny dugnadsinnsats. Hvis været tillater det er det meningen å  rydde i hagen og brenne bål. Alternativt blir det rydding innendørs, med fortsatt fjerning av elektrisk anlegg og mulig oppstart med å ta ned røropplegget. Dugnadsgjengen blir minnet om at det er avgjørende for trivsel og velvære å ta på seg rikelig med klær siden det både inne og ute er kaldt for tiden.
Aktivt dugnadsår på Langaasgården...

I bygget finnes mange fine detaljer som er vel verdt å bevare. Foto: KIN