Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Støtte til utdanning

Flakstad kommune har innvilget støtte til to ansatte for videreutdanning.

Agnes Gjertsen har fått innvilget 20.000 kroner til sangstudie i regi av Complete Vocal Institute (CVI) i København, som utdanner sangere og sangpedagoger og ellers har ulike kurs for de som ønsker å forbedre sangferdighetene.

Gjertsen er lærer, og sier selv «at grunnen til at jeg søkte dette studiet er at jeg har en lidenskap for sang. Å synge er en viktig del av mitt virke og spiller en stor rolle både privat og i lærerjobben. Sang har en sentral plass i musikktimene mine, men integreres også i alle fag jeg underviser i. Studiet vil gi økt faglig trygghet og inspirasjon til å drive med sangaktiviteter på Ramberg skole». Studiet koster 48 500 kroner, og i tillegg kommer reise- og boutgifter til Oslo.

Rådmann Erling Sandnes sier i tilsagnsbrevet at kommunen har lagt til grunn at hun i sin jobb ved Ramberg skole, og i det frivillige kulturlivet, vil nyttiggjøre seg av ny tilegnet kompetanse til beste for Flakstad kommune.Fysioterapeut Guri S. Windstad skal ta kurs i Lymfeødem høsten 2018 og vinteren 2019. Kommunen støtter utdanningen med 50.000 kroner fordelt på disse to årene.
– Flakstad kommune setter pris på at du vil tilegne deg denne kunnskapen, skriver rådmann Erling Sandnes i sitt tilsagnsbrev.