Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

«Langaasgården» i Sund fikk fritak for kommunale avgifter

Derimot må Sandneset Vel på Ramberg ut med 40.308 kroner for miljøundersøkelse av byggegrunnen. Flakstad formannskap behandlet begge søknadene om fritak på sitt møte tirsdag.

Kulturarv Lofoten AS hadde søkt om fritak for kommunale avgifter inklusive eiendomsskatt. For 2016 utgjorde denne 2.842 kroner. Øvrige avgifter har ikke vært innkrevd. Selskapet har et tidsperspektiv på fra 5 til 10 år på restaurering av den gamle væreiergården fra 1882. Senterpartiets Trond Kroken framholdt at det var urimelig å kreve eiendomsskatt for den falleferdige gården, og at den dagen gården er ferdig og blir tatt i bruk kan eiendomsskatt ilegges.

Når det gjaldt Sandnest Vel og søknaden om å slippe å betale for miljøundersøkelsen, ble dette ikke innvilget. Imidlertid ga flertallet i formannskapet en mulighet for at betalingen for undersøkelsen kan bortfalle hvis foreningen avstår en del av tomteområdet til kommunen. Området ble i 2007 vederlagsfritt overdratt til Sandnest Vel fra kommunen og er på 4,6 da.