Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Den nye havna på Napp skaper fremdeles vansker for fiskerne

Etter utbyggingen av Napp havn til over 50 millioner kroner, er det bred enighet blant fiskerne og andre som bruker havna at det ikke er blitt merkbart bedre når det gjelder oppgang og bølger.

Et annet problem er at det er blitt betydelig verre med hensyn til isproblemer i nordre del av havna der Småbåtforeningen har sine flytekaier.

Båter må rømme fra kai
Like etter nyttår i år diskuterte Napp havnestyre forholdene i havna etter at utdyping og innseiling var ferdigstilt høsten 2016. Der framkom det at ved vind mellom øst og sør er det fremdeles slik at båter må rømme kai og andre ikke tør legge til på grunn av sjøgang. Kystverkets intensjoner var at det skulle bli en tryggere og roligere havn, og havnestyret mener at dette ikke har slått til.

Forutså problemene før arbeidet startet
Allerede høsten 2014 kom det kritikk fra fiskere på Napp for planene der de mente Kystverkets forslag ville føre til mer is, en smalere innseiling og trangere i havna. Etter et møte med Kystverket og kommunen ble planene endret til en mindre fylling i havna enn først foreslått, og at moloen skulle flyttes og innseilingen være bredere. Dette ser imidlertid ut til å ikke ha hatt noen ønsket virkning.

Ønsker dialog med Kystverket
Nå ønsker Napp havnestyre at Flakstad kommune innkaller til et møte med Kystverket slik at alle tre partene kan diskutere hva som eventuelt bør gjøres for å få en rolig og isfri havn.