Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Arbeidene med Sandneset nærmiljøanlegg er i gang

Sandneset vel tok i 2006 initiativ til å få etablert et nærmiljøanlegg på Ramberg. Etter mange års arbeid, var det formelle omkring etablering endelig på plass i desember 2017.

Dette medførte igangsettingstillatelse til trinn 1. som det var søkt om på grunnlag av tildelte spillemidler på kr. 240.000 fra Nordland fylkeskommune i fjor.

Sandneset vel fikk overført eiendom ved Ramberg næringsområde vederlagsfritt allerede i 2007 fra Flakstad kommune med formål å få laget et nærmiljøanlegg i området på bildet ovenfor.

På nærmiljøanlegget skal det etableres jordvoller som skal formes til akebakker. Det er planlagt sykkelbane og det er planlagt sittegrupper (bord/bålplasser/etc.).

– Dette håper vi vil bli en møteplass for kommunens innbyggere og tilreisende, der vi kan møtes ute i friluft hele året, være aktiv, fyre et lite kaffebål, og ha det sosialt. Se midnattssola, lære å sykle og ha det gøy, framgår det i Facebook-gruppen Ramberg Sentrum Nærmiljøanlegg.

Det er planlagt å bygge mest mulig i naturmaterialer slik at anlegget langt på vei vil bli vedlikeholdsfritt. Rasmussen Anlegg AS står som ansvarlig entreprenør, og har allerede startet arbeidet med å kjøre jordmasser til vollene.

Det må påregnes endel dugnadsarbeid, og Sandneset Vel håper mange vil stille opp til ei sosial stund med arbeid – så blir det åpningsfest til sommeren når anlegget står ferdig.

Et skår i gleden er kravet fra Flakstad kommune på vel 40.000 kroner til å dekke andel av utgifter til miljøundersøkelser av grunnen. Sandneset Vel har søkt om fritak for dette med bakgrunn i at anlegget defineres som «almennyttige formål». Flakstad formannskap skal behandle søknaden 30. januar i år, og rådmannens innstilling går ut på at søknaden avslås.