Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Ønsker å overta kommunal vei

Sufi AS i Sund har søkt Flakstad kommune om å få overta deler av den kommunale veien ut til deres bedrift.

Det er sjelden noen ber om å få overta en kommunal vei, da det som oftest er kommunen som ønsker å overføre kommunale veier til private for å slippe kostnadene med disse. Sufi AS er imidlertid av motsatt oppfatning og ønsker å overta deler av en kommunal vei.

Veistrekningen det gjelder strekker seg fra Blomsterøya til enden av veien på Leiholmen og utgjør ca. 325 meter. Utenom Sufi AS er det ingen andre bedrifter eller boliger som har nytte av veien. Veien består av steinfylling som ligger svært utsatt til for vær og vind.

Daglig leder Ole Olsen i Sufi AS skriver i søknaden til kommunen at det dermed må påregnes en del oppgradering av veien for å sikre at adkomsten til bedriftens eiendommer ikke hindres som følge av stormskader i årene som kommer. Bedriften er tydelig på at kommunen vanskelig vil finne økonomisk rom for dette, og foreslår derfor å overta veien og kostnadene med nødvendig oppgradering og vedlikehold. Det stilles heller ingen krav til opprustning før eventuell overtakelse, men Sufi AS ber imidlertid om at kommunen fortsatt forestår brøytingen av veien, også etter en eventuell overtakelse.