Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Tilskudd til «Den kulturelle spaserstokken»

Flakstad kommune får utbetalt 22.000 kroner for fjoråret fra Nordland fylke til arrangementer innenfor «Den kulturelle spaserstokken».

«Den kulturelle spaserstokken» bidrar til at den eldre delen av befolkningen i Nordland kan få et utvidet kulturtilbud i sine nærområder. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra «Den kulturelle skolesekken».

Uten søknad fikk hver kommune for 2017 et fast beløp på kr 15.000. I tillegg fikk alle kommunene et beløp som avhenger av antall innbyggere over 67 år, for Flakstads vedkommende 7.050 kroner.

Det forventes at tilskuddet skal brukes i tråd med målsetningen med ordningen om at det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Les også: Storstilt gave til Flakstad eldreråd