Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Beskjeden økning av renovasjonsgebyrene neste år

Det enkelte kommunestyre i Lofoten skal vedta renovasjonsgebyrene for privat husholdning.

Representantskapet i Lofoten Avfallsselskap IKS vedtok i møte 16.11.2017 forslag til gebyrer og priser for 2018.

Forslaget innebærer at renovasjonsgebyrene for 2018 økes med 1 %, mens slamgebyret blir uendret fra 2017. Det er størrelsen på restavfallsdunken som indikerer hva hver enkelt abonnent betaler i renovasjonsgebyr. Dette medfører at renovasjonsgebyret økes med kr 34 for 140 liter restavfall og kr 38 for 240 liter restavfall i 2018. Disse gebyrene skal være til selvkost.

Gebyrene tar høyde for målsettingen i forurensingsloven om gebyr-differensiering. Målet er å stimulere til minst mulig avfallsproduksjon og god sortering av gjenvinnbare fraksjoner. LAS vil i perioden 1999- 2018 ha en gebyrøkning på ca. 32,5%. Dette er vesentlig lavere enn konsumprisindeksen som i samme periode er ca. 46 - 47%.