Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Åpenhet, tillit og respekt i Flakstad kommune

Flakstad Senterparti tar sterk avstand fra de siste dagers ordskifte i media.

Interne diskusjoner skal løses internt. Det er beklagelig at Flakstad kommune går ut i media og kritiserer ansatte, politikere og innbyggere.

Årsaken til dette synes å være mangel på åpenhetskultur og kommunikasjon. Senterpartiet har over tid jobbet med dette, sist i seneste kommunestyremøte, hvor vi leverte forslag til «Ytringsfrihet og informasjonsreglement». Flakstad Senterparti vil fortsette å jobbe for dette på vegne av innbyggere og ansatte i Flakstad kommune.

Styret i Flakstad Senterparti
Rolf Helge Eriksen, leder