Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Satser på fiskeflåtens hybridløsning

Angelsenbrødrene Øystein, Hans Jørgen, Terje og Sigmunn på Ramberg satser mot grønn fiskerinæring og går nå til anskaffelse av et nytt fartøy som blir tryggere både for mannskapet og miljøet.

Den nye og dieselelektriske «Angelsen Senior» håper de skal være på plass i havna på Ramberg og klar for drift vinteren 2019. Det var Kyst og Fjord som først omtalte saken. Båten blir den første i denne størrelsen av denne typen i Norge.

Fartøyet er som navnet tilsier ikke helelektrisk, men drives med en kombinasjon av dieselmotorer og elektrisitet. Dieselmotoren genererer strøm til de elektriske motorene via en batteripakke slik at overskuddsenergien kan brukes ved et lavere energibehov. Det igjen tilsier at når det dras garn på lav hastighet, sløyer og produserer fisk eller driver i feltet, kan båten gå på ren elektrisk strøm.

Dieselmotoren vil også benyttes til oppvarmingskilde for ferskvann om bord. Det skjer ved at vanntanken på 1.500 liter blir varmet opp via kjølesystemet til motoren og dekker forbruket til dusj og vask.

Prosjektet er et samarbeid mellom rederne, Moen Marin og El-marin og Enova. Det er El-marin som har designet fremdriftssystemet.

Selv om de ikke er helt sikre på hva investeringen vil utgjøre i besparelse, er det gjort en analyse i forbindelse med søknaden om støtte fra Enova. Den tilsier at drivstofforbruket vil reduseres med ca 25 % hvis alt klaffer, og dersom prisen på diesel går opp vil besparelsen øke.

Merkostnaden totalt sett er på omtrent 7 millioner kroner for dette prosjektet. Av dette har Enova gitt tilskudd med 2,7 millioner slik at de reelle merkostnadene for rederiet kommer på 4,3 millioner. Disse merkostnadene er beregnet å ta 6 til 7 år å spare inn. Enova omtaler det som et nytt steg i elektrifiseringen av fiskerinæringen, og vil ifølge Enova kutte karbondioksid-utslippene med 200 tonn årlig.