Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Er det trygt å bli gammel i Flakstad?

Flakstad eldreråd inviterer til informasjonsmøte om velferdsteknologi på Ramberg skole onsdag 20. september.

Velferdsteknologi skal gi deg bedre muligheter til å mestre eget liv i alderdommen. Rådgiver Tone Bye fra Pensjonistforbundet besøker Flakstad og vil orientere om teknologisk hjelp som blant annet gir økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse.

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Bruk av velferdsteknologi skal skape trygghet og føre til at du kan bo lenger hjemme og gi deg mulighet for økt sosial deltakelse. Eksempler på teknologi som kan avhjelpe dette er tradisjonelle trygghetsalarmer, dørsensorer og andre bevegelsessensorer, lokaliseringsteknologi (GPS), fallsensorer, komfyrvakt, varsling for tyveri og brann, dørkamera, elektroniske dørlåser, videokommunikasjon.

Møtet starter klokken 12.00 og er åpent for alle, poengterer leder i Flakstad eldreråd Hans Trodal.