Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Felles utfordringer i Lofoten

Av Geir Jørgensen avdelingsdirektør Statens vegvesen, Midtre Hålogaland.
Søppel og trafikkproblemer i Lofoten er en gjenganger i mediene og i praten mellom folk om sommeren.

Det er forståelig og gledelig at så mange vil oppleve den fantastiske naturen og de fine tilbudene i vårt område, men det er uakseptabelt at lokalbefolkninga og miljøet blir belastet med skit eller at vegene blir uframkommelige.

Statens vegvesen har ansvar for at det er plasser for å stoppe, hvile, raste og gå på toalett langs vegene. Vi har totalt 18 rasteplasser i Lofoten, med store avfallscontainere som vi tømmer flere ganger i uka for å unngå at de blir stappfulle. Faktisk har vi doblet tømmefrekvensen siden i fjor. På om lag halvparten av rasteplassene er det toaletter, og siden forrige sesong har vi fått på plass nye moderne anlegg ved Sildpollnes og Torvdalshalsen med vannklosett og helautomatisk tømmemodul for toalettkassetter fra campingbiler og –vogner. Dette har blitt godt mottatt, og vi har fått svært få klager på rasteplassene denne sesongen. Mange av de verste eksemplene på turister som griser og tar seg til rette, er nok også hentet fra steder utenfor riks- og fylkesvegene.

Utfordringene med å tilrettelegge for stadig flere besøkende i Lofoten handler om langt mer enn frekvensen for dotømming på rasteplasser. Når folk camper på kirkegårder og fotballbaner, eller ferdes i villmarka uten respekt for naturen, er det behov for helt andre type tiltak og fra mange flere aktører enn Statens vegvesen.

Jeg registrerer et sterkere og bredere engasjement for å bedre den samlede infrastrukturen for turistene og samtidig en erkjennelse at vi er mange som må bidra for at Lofoten kan få en positiv utvikling – til beste for de som bor der og for at alle skal kunne glede seg over området i framtida.

Derfor tok Statens vegvesen og Destinasjon Lofoten initiativ til en temadag om turisme og trafikksikkerhet. Vi har utfordringer med å tilrettelegge for at et voksende antall syklister med og uten elmotor skal kunne ferdes trygt og folk vil stoppe for å ta bilder eller bare nyte naturen, samtidig som både turistbusser, næringstransport og nødetater skal fram på de til dels smale vegene.

Vi må også ta høyde for økt trafikk vinterstid, med trafikanter som er helt ukjente med hva det innebærer å kjøre på vinterføre. Alt dette er tema vi vil følge opp i tett samarbeid med reiselivsnæringa, kommuner, fylkeskommunen og andre aktører.

I utredningen om framtidas E10 gjennom Lofoten (KVU), foreslo Statens vegvesen tilrettelegging for turister som en del av oppgraderingen av hele strekningen mellom Fiskebøl og Å. Nå som Stortinget har bestemt at investeringene først kommer etter 2024, må vi jobbe videre med tiltak som kan settes i verk på kort sikt.

Statens vegvesen prøver å tilpasse oss behovene innenfor rammene vi har for drift og vedlikehold. Derfor har vi styrket innsatsen på rasteplassene, både i høysesongen om sommeren og om vinteren. Det har også kommet opp flere parkering forbudt-skilt. Dette lover jeg å ha fokus på videre.

Jeg ønsker lofotinger og alle besøkende en fortsatt god og trygg sommer, og ser fram til at alle relevante aktører kan sette seg sammen for å finne gode løsninger som sikrer fortsatt god utvikling av turisme og reiseliv i Lofoten.