Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Klargjør traseen for ny strømkabel over Flakstadpollen

Lofotkraft skal legge nye sjøkabler over Nappstraumen og Flakstadpollen samt Gimsøystraumen i løpet av juni.

De nye kablene skal oppgradere dagens system for å styrke kraftforsyningen til innbyggerne i hele Lofoten, og er deler av utbyggingen av 132 KV-linjen som skal erstatte dagens 66 KV gjennom Lofoten. Nå er entreprenører i full gang med tilrettelegging både i sjøen og på land før de nye kablene ankommer i løpet av første halvdel av juni.På bildene er Seløy Undervansservice med M/S NAUTILUS SURVEY ved Vareid der kabelen skal gå ut over sundet til Flakstad. Båten rydder nå traseen på havbunnen og tar samtidig opp til overflaten fiberkabelen som Lofotkraft leverer bredband gjennom. Dette gjøres for at ikke denne kabelen skal skades når strømkabelen legges ut, og den legges på plass igjen etterpå. I strømkabelen er det dessuten innlagt en fiberkabel som skal benyttes som reserve dersom noe oppstår med den ordinære fiberen, forteller prosjektleder i Lofotkraft Harald Varvik Johnsen.

På Vareidsiden er det oppført 6 nye høyspentmaster fra dagens høyspentlinje til fjæra der sjøkabelen kobles til. Denne linja skal krysse E10 ved at det bores gjennom veien og legges inn rør hvor kabel trekkes gjennom. Dette arbeidet pågår i disse dager. Siden det er værhardt der kabelen går ut i sjøen, må den tildekkes og festes tilstrekkelig. På sjøbunnen vil det dessuten bli blåst sand over den. Landingsstedet for sjøkabelen på Flakstad er klarert i samarbeid med arkeolog slik at ikke fornminner blir berørt. Her skal det graves grøft og legges jordkabel fram til koblingspunktet omentrent der Ginaløypa starter, og nye mastre er under oppføring der.

Johnsen forteller videre at opplasting av de tre kablene til fartøyet som skal foreta utlegging starter ca 4. juni fra Nexans anlegg i Halden. Hvilken trase som blir utlagt først vil være avhengig av været, men planen er at i løpet av juni skal kablene være på plass.
Les også: Nye strømkabler