Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Dirigentlønn

Ann Kristin Windstad er ansatt av kommunen i 20% stilling som dirigent for Ramberg blandakor. Koret må selv betale 75% av denne lønnen.