Norwegian English German

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Alt har en ende –

– men pølsa har to, heter det i et gammelt ordtak. Facebook har overtatt det meste av nyhetsformidlingen, og jeg ser ingen hensikt med å bruke tid og krefter til oppdatering av Flakstadnytt. Dermed legges nettstedet ned, og jeg sender en stor takk til våre lesere og alle som har bidratt med stoff og fulgt oss gjennom vel tolv år. Siden blir liggende åpen en stund til slik at det går an å søke i artikler. Skulle noen være interessert i å videreføre nettstedet, er det bare å ta kontakt.
Kjell Inge Nilsen, ansv.redaktør

Generalforsamlinger i Lofotkraft

Foto: Espen Mortensen, Lofotkraft
Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten.

Les mer …

Din egen nettavis?

Kan du tenke deg å overta ansvaret for Flakstadnytt.no helt eller delvis? Vi kan ikke love at du blir rik, men du får i hvertall en interessant hobby.
Ring 995 16 132 så tar vi en prat.